jitney

jitneys
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till jitney

Ordet jitney har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom valuta
  • Inom fordon
generell
valuta
fordon

Ordet jitney inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet jitney inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Möjliga synonymer till jitney (inom valuta)

Ordet jitney inom fordon

Synonymer till jitney (inom fordon)

Möjliga synonymer till jitney (inom fordon)

Diskussion om ordet jitney

  • monashund - 2010-01-12

    Svarttaxi (taxi utan tillstånd) Nickel