omnibus

omnibusen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • omnibus  [ norgespec, fordon ]

Vad betyder omnibus inom fordon ?

bil med fler än åtta passagerarplatser (utöver föraren)

Relaterat till omnibus

fordon

Diskussion om ordet omnibus

omnibus

omnibuses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet omnibus har 4 betydelser

  • Inom litteratur
  • Inom TV
  • Inom norgespec, fordon
  • Inom sport
litteratur
TV
norgespec, fordon
sport

Ordet omnibus inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Svenska

Ordet omnibus inom TV

Översättningar (inom TV)

Svenska

Ordet omnibus inom norgespec, fordon

Översättningar (inom norgespec, fordon)

Svenska

Ordet omnibus inom sport

Synonymer till omnibus (inom sport)

Möjliga synonymer till omnibus (inom sport)

Diskussion om ordet omnibus

omnibus

Adjektiv

Diskussion om ordet omnibus