posture

posture
postured
postured
Verb

Översättningar

Synonymer till posture

Diskussion om ordet posture

posture

postures
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet posture har 4 betydelser

  • Inom musik
  • Inom militärväsen
  • Inom sjöfart
  • Inom ALLMÄNT
musik
militärväsen
sjöfart
ALLMÄNT

Ordet posture inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till posture (inom musik)

Möjliga synonymer till posture (inom musik)

Ordet posture inom militärväsen

Synonymer till posture (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till posture (inom militärväsen)

Ordet posture inom sjöfart

Synonymer till posture (inom sjöfart)

Ordet posture inom ALLMÄNT

Synonymer till posture (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till posture (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet posture