sit

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till sit

Diskussion om ordet sit

sit

sat
sat
sit
Verb

Hur används ordet sit

  • "The object sat in the corner"

Ordet sit har 7 betydelser

  • Inom konst
  • Inom generell
  • Inom norgespec
  • Inom barn
  • Inom konst
  • Inom militärväsen
  • Inom biologi
konst
generell
norgespec
barn
konst
militärväsen
biologi

Vad betyder sit inom konst ?

be seated

Översättningar (inom konst)

Synonymer till sit (inom konst)

Möjliga synonymer till sit (inom konst)

  • sit [ biology ]

Ordet sit inom generell

become seated

be in session, as of courts of law, for example

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sit (inom generell)

Möjliga synonymer till sit (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet sit inom norgespec

sit around, often unused

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till sit (inom norgespec)

Möjliga synonymer till sit (inom norgespec)

Mindre vanlig betydelse av ordet sit inom barn

Översättningar (inom barn)

Svenska

Synonymer till sit (inom barn)

Möjliga synonymer till sit (inom barn)

Ovanlig betydelse av ordet sit inom konst

Översättningar (inom konst)

Synonymer till sit (inom konst)

Ovanlig betydelse av ordet sit inom militärväsen

To assign and/or place someone in a seat

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till sit (inom militärväsen)

Ovanlig betydelse av ordet sit inom biologi

(of hens) sit on eggs to keep them warm

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till sit (inom biologi)

Diskussion om ordet sit

SIT

Substantiv

Synonymer till SIT (inom biologi)

Vad betyder SIT inom förkortning, data ?

Special Information Tones

Diskussion om ordet SIT