lodge

lodges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet lodge

 • "There was a fire burning in the center of his lodge"

Ordet lodge har 5 betydelser

 • Inom astrologi
 • Inom spel
 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom organisation
astrologi
spel
medicin
generell
organisation

Ordet lodge inom astrologi

Översättningar (inom astrologi)

Svenska

Synonymer till lodge (inom astrologi)

Möjliga synonymer till lodge (inom astrologi)

Ordet lodge inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till lodge (inom spel)

Möjliga synonymer till lodge (inom spel)

Ordet lodge inom medicin

A small (rustic) house used as a temporary shelter

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till lodge (inom medicin)

Möjliga synonymer till lodge (inom medicin)

Ordet lodge inom generell

any of various native American dwellings

Översättningar (inom generell)

Synonymer till lodge (inom generell)

Möjliga synonymer till lodge (inom generell)

Ordet lodge inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till lodge (inom organisation)

Möjliga synonymer till lodge (inom organisation)

Diskussion om ordet lodge

lodge

lodge
lodged
lodged
Verb

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till lodge (inom organisation)

Hur används ordet lodge

 • "Where do you lodge now?"
 • "Where are you lodging in Paris?"
 • "lodge a bullet in the table"

Ordet lodge har 3 betydelser

 • Inom optik
 • Inom luftfart
 • Inom ekonomi
optik
luftfart
ekonomi

Vad betyder lodge inom optik ?

be a lodger; stay temporarily;house temporarily, as a guest

Synonymer till lodge (inom optik)

Möjliga synonymer till lodge (inom optik)

Ordet lodge inom luftfart

fix, force, or implant

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till lodge (inom luftfart)

Ordet lodge inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till lodge (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till lodge (inom ekonomi)

Diskussion om ordet lodge