cot

cots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till cot

Ordet cot har 5 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom jordbruk
 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom järnväg
medicin
jordbruk
slang
generell
järnväg

Vanlig betydelse av ordet cot inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till cot (inom medicin)

Möjliga synonymer till cot (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet cot inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till cot (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till cot (inom jordbruk)

Mindre vanlig betydelse av ordet cot inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska
 • hydda  [ byggnad ]
 • kåta  [ byggnadskonst ]

Möjliga synonymer till cot (inom slang)

Mindre vanlig betydelse av ordet cot inom generell

A small bed that folds up for storage or transport

Översättningar (inom generell)

Synonymer till cot (inom generell)

Möjliga synonymer till cot (inom generell)

Ordet cot inom järnväg

A bed on a ship

Översättningar (inom järnväg)

Svenska
 • koj  [ sjöfart ]

Möjliga synonymer till cot (inom järnväg)

Diskussion om ordet cot

 • - 2011-12-23

  "babysäng" är fel, "baby" here "bebis" eller "bäbis" på svenska, alternativt "spädbarn".