shanty

shantyn
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder shanty inom musik ?

Fotograf: Wikipedia
rytmisk arbetssång för sjömän

Möjliga synonymer till shanty

Diskussion om ordet shanty

shanty

shanties
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet shanty har 3 betydelser

  • Inom sjöfart, musik
  • Inom gruvdrift
  • Inom generell
sjöfart, musik
gruvdrift
generell

Ordet shanty inom sjöfart, musik

Översättningar (inom sjöfart, musik)

Svenska

Möjliga synonymer till shanty (inom sjöfart, musik)

Ordet shanty inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till shanty (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till shanty (inom gruvdrift)

Ordet shanty inom generell

Synonymer till shanty (inom generell)

Diskussion om ordet shanty