hovel

hovel
hovelled
hovelled
Verb

Diskussion om ordet hovel

hovel

hovels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder hovel inom musik ?

small crude dwelling

Möjliga synonymer till hovel

Diskussion om ordet hovel

hovel

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till hovel

Diskussion om ordet hovel