humpy

humpier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet humpy

humpy

humpies
Substantiv [-]

Översättningar

Svenska

Vad betyder humpy inom australiensiska ?

A small, temporary shelter made from bark and tree branches, traditionally used by Australian Aborigines

Möjliga synonymer till humpy

Diskussion om ordet humpy