shieling

shielings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet shieling har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet shieling inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till shieling (inom medicin)

Ordet shieling inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet shieling