bunk

bunks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bunk har 5 betydelser

 • Inom järnväg
 • Inom jordbruk
 • Inom sjöfart
 • Inom zoologi
 • Inom generell
järnväg
jordbruk
sjöfart
zoologi
generell

Ordet bunk inom järnväg

Översättningar (inom järnväg)

Synonymer till bunk (inom järnväg)

Ordet bunk inom jordbruk

a long trough for feeding cattle

Översättningar (inom jordbruk)

Synonymer till bunk (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till bunk (inom jordbruk)

Ordet bunk inom sjöfart

a rough bed (as at a campsite)

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
 • koj  [ sjöfart ]

Möjliga synonymer till bunk (inom sjöfart)

Ordet bunk inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Möjliga synonymer till bunk (inom zoologi)

Ordet bunk inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bunk (inom generell)

Diskussion om ordet bunk

 • - 2009-01-16

  http://www.merriam-webster.com/dictionary/bunk%5B3%5D stötte på ordet i Aldous Huxley's Brave New World

 • - 2014-05-07

  bunk bed = våningssäng

 • - 2014-05-07

  Brits och koj borde vara översättningen för: berth [sjöfart järnväg], built in bed

bunk

bunk
bunked
bunked
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till bunk (inom generell)

Hur används ordet bunk

 • "We bunked the children upstairs"

Ordet bunk har 2 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom politik
luftfart
politik

Vad betyder bunk inom luftfart ?

provide with a bunk

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till bunk (inom luftfart)

Ordet bunk inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Synonymer till bunk (inom politik)

Möjliga synonymer till bunk (inom politik)

Diskussion om ordet bunk