shit

Interjektion

Översättningar

Diskussion om ordet shit

shit

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet shit

 • "Same shit different name"
 • "He took a shit"

Ordet shit har 5 betydelser

 • Inom barn
 • Inom zoologi
 • Inom slang
 • Inom nedsättande
 • Inom slang
barn
zoologi
slang
nedsättande
slang

Ordet shit inom barn

Översättningar (inom barn)

Svenska

Synonymer till shit (inom barn)

Möjliga synonymer till shit (inom barn)

Ordet shit inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till shit (inom zoologi)

Möjliga synonymer till shit (inom zoologi)

Ordet shit inom slang

a coarse term for defecation

Översättningar (inom slang)

Svenska
 • kabel  [ vardagligt ]

Synonymer till shit (inom slang)

Ordet shit inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Synonymer till shit (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till shit (inom nedsättande)

Ordet shit inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till shit (inom slang)

Möjliga synonymer till shit (inom slang)

Diskussion om ordet shit

shit

shitted
shitted
shit
Verb

Översättningar (inom slang)

Svenska

Ordet shit har 3 betydelser

 • Inom slang
 • Inom handel
 • Inom generell
slang
handel
generell

Ordet shit inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till shit (inom slang)

Ordet shit inom handel

Synonymer till shit (inom handel)

Ordet shit inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till shit (inom generell)

Möjliga synonymer till shit (inom generell)

Diskussion om ordet shit