pig

pigs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till pig

Ordet pig har 4 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom juridik, slang
 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
zoologi
juridik, slang
vardagligt
teknik

Ordet pig inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Svenska
 • gris  [ däggdjur ]
 • svin  [ bildligt ]
 • nasse  [ barn, vardagligt ]

Synonymer till pig (inom zoologi)

 • hog [ zoologi ]

Möjliga synonymer till pig (inom zoologi)

Ordet pig inom juridik, slang

Översättningar (inom juridik, slang)

Svenska
 • snut  [ slang, polisväsende ]

Synonymer till pig (inom juridik, slang)

Möjliga synonymer till pig (inom juridik, slang)

Ordet pig inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till pig (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pig (inom vardagligt)

Ordet pig inom teknik

a crude block of lead or iron poured from a smelting furnace

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • tacka  [ teknik ]
 • gös  [ metallindustri ]

Synonymer till pig (inom teknik)

Möjliga synonymer till pig (inom teknik)

Diskussion om ordet pig

 • - 2011-04-27

  "gris" svensk audio sounds like the english word grease instead of swedish for pig.. this should be corrected.

pig

pig
pigged
pigged
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till pig (inom teknik)

Ordet pig har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom fåglar
 • Inom zoologi
generell
fåglar
zoologi

Vad betyder pig inom generell ?

live like a pig, in squalor

Översättningar (inom generell)

Synonymer till pig (inom generell)

Ordet pig inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till pig (inom fåglar)

Möjliga synonymer till pig (inom fåglar)

Ordet pig inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till pig (inom zoologi)

Diskussion om ordet pig