spook

spook
spooked
spooked
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet spook

spook

spooks
Substantiv

Översättningar

Ordet spook har 2 betydelser

  • Inom mytologi
  • Inom vardagligt
mytologi
vardagligt

Ordet spook inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till spook (inom mytologi)

Möjliga synonymer till spook (inom mytologi)

Ordet spook inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till spook (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till spook (inom vardagligt)

Diskussion om ordet spook