frighten

frighten
frightened
frightened
Verb

Översättningar

Synonymer till frighten

Hur används ordet frighten

  • "The stranger who hangs around the building frightens me"

Ordet frighten har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom ur
  • Inom generell
medicin
ur
generell

Ordet frighten inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till frighten (inom medicin)

Möjliga synonymer till frighten (inom medicin)

Ordet frighten inom ur

cause fear in

Översättningar (inom ur)

Synonymer till frighten (inom ur)

Ordet frighten inom generell

drive out by frightening

Diskussion om ordet frighten

  • - 2010-02-07

    buuuu

  • - 2018-03-09

    förvånad