terrify

terrified
terrified
terrify
Verb

Översättningar

Synonymer till terrify

Vad betyder terrify inom ur ?

fill with terror; frighten greatly

Diskussion om ordet terrify