weirdo

weirdos
Substantiv

Översättningar

Synonymer till weirdo

Ordet weirdo har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom slang
  • Inom generell
botanik
slang
generell

Ordet weirdo inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till weirdo (inom botanik)

  • bean [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till weirdo (inom botanik)

Ordet weirdo inom slang

Synonymer till weirdo (inom slang)

Möjliga synonymer till weirdo (inom slang)

Ordet weirdo inom generell

Synonymer till weirdo (inom generell)

Möjliga synonymer till weirdo (inom generell)

Diskussion om ordet weirdo

  • - 2018-08-22

    konstig