pillock

pillocks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till pillock

  • bean [ vardagligt ]

Vad betyder pillock inom slang ?

a person who is not very bright

Möjliga synonymer till pillock

Diskussion om ordet pillock

  • - 2008-05-20

    pillock har med kemi å göra