nerd

nerds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till nerd

Ordet nerd har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom data
  • Inom utbildning
fåglar
data
utbildning

Ordet nerd inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till nerd (inom fåglar)

  • jay [ slang ]

Möjliga synonymer till nerd (inom fåglar)

Ordet nerd inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till nerd (inom data)

Ordet nerd inom utbildning

Synonymer till nerd (inom utbildning)

Diskussion om ordet nerd