swot

swots
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till swot

Ordet swot har 3 betydelser

  • Inom utbildning
  • Inom vardagligt
  • Inom data
utbildning
vardagligt
data

Ordet swot inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Svenska

Möjliga synonymer till swot (inom utbildning)

Ordet swot inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • knog  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till swot (inom vardagligt)

Ordet swot inom data

a student who studies excessively

Synonymer till swot (inom data)

Möjliga synonymer till swot (inom data)

  • geek [ GENERAL ]

Diskussion om ordet swot

swot

swot
swotted
swotted
Verb

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till swot (inom data)

Möjliga synonymer till swot

Diskussion om ordet swot