slå

slår
slog
slagit
Verb

Synonymer till slå

Hur böjs ordet slå på svenska?

Presens: slår
Preteritum: slog
Supinum: slagit

Hur används ordet slå

 • "De såg henne slå sin hund med en käpp"
 • "Han slog på sin trumma"
 • "Eulalia slår mig alltid i tennis"
 • "Fågeln slog med vingarna"
 • "Små vågor slog mot stranden"
 • "Slå någon med häpnad"

Ordet slå har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ur
vardagligt
teknik
ålderdomlig
ur

Vad betyder slå inom vardagligt ?

trästav eller ribba, vanligen av trä, som förstärker byggnadskonstruktion

Synonymer till slå (inom vardagligt)

Relaterat till slå (inom vardagligt)

drivning

skakning

anfall

våldsamhet

ohälsa

ljudstöt

jordbruk

ont

framgång

upprördhet

kval

Vanlig betydelse av ordet slå inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till slå (inom teknik)

Ordet slå inom ålderdomlig

i schack

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska

Synonymer till slå (inom ålderdomlig)

Ordet slå inom ur

Översättningar (inom ur)

Diskussion om ordet slå

slog

slog
slogged
slogged
Verb

Översättningar (inom ur)

Synonymer till slog (inom ur)

Ordet slog har 4 betydelser

 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom anatomi
 • Inom zoologi
sport
generell
anatomi
zoologi

Ordet slog inom sport

Översättningar (inom sport)

Ordet slog inom generell

Synonymer till slog (inom generell)

Ordet slog inom anatomi

walk heavily, as when weary, or through mud

Synonymer till slog (inom anatomi)

Ordet slog inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till slog (inom zoologi)

Diskussion om ordet slog

slog

Substantiv

Översättningar (inom zoologi)

Svenska
 • slag  [ sport ]
 • slit  [ vardagligt ]
 • knog  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till slog

Diskussion om ordet slog