bowl

bowls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bowl

Hur används ordet bowl

 • "He eats a bowl of cereal every morning"

Ordet bowl har 7 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom mat
 • Inom sport
 • Inom sport
 • Inom tobaksrökning
geologi
generell
sjöfart
mat
sport
sport
tobaksrökning

Vad betyder bowl inom geologi ?

round and open at the top for holding liquids

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till bowl (inom geologi)

Ordet bowl inom generell

the quantity contained in a bowl

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Vanlig betydelse av ordet bowl inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till bowl (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till bowl (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet bowl inom mat

round and open at the top for serving foods

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till bowl (inom mat)

Möjliga synonymer till bowl (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet bowl inom sport

a wooden ball (with flattened sides) used in the game of bowls

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till bowl (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet bowl inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till bowl (inom sport)

Möjliga synonymer till bowl (inom sport)

Ovanlig betydelse av ordet bowl inom tobaksrökning

a small round container that is open at the top for holding tobacco

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska

Synonymer till bowl (inom tobaksrökning)

Diskussion om ordet bowl

bowl

bowl
bowled
bowled
Verb

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska

Synonymer till bowl (inom tobaksrökning)

Hur används ordet bowl

 • "My parents love to bowl."

Ordet bowl har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom sport
allmänt
sport

Vad betyder bowl inom allmänt ?

roll (a ball)

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bowl (inom allmänt)

Ordet bowl inom sport

go bowling

Översättningar (inom sport)

Svenska

Diskussion om ordet bowl