hit

Adjektiv

Hur används ordet hit

 • "Ju fler nationaliteter som kommer hit, desto mer upplandat blir det."
 • "– Först och främst måste vi få hit polisen igen."
 • "– Känner man sig inte trygg i skolan så kommer man inte hit."
 • "– Jordan är en väldigt professionell hockeyspelare som är väldigt taggad att komma hit och spela, säger sportchefen Stefan Bengtzén i ett pressmeddelande."
 • "Man kan väl säga att vi har två alternativ i händelse av en högskoleflytt, antingen att vi lägger ner verksamheten eller att vi ser till att få hit en ny högskoleaktör, säger Samuel Henningsson, vd på NetPort Science Park."
 • "Ju fler nationaliteter som kommer hit, desto mer upplandat blir det."
 • "Enligt Tommy Ahlquist, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Ronneby, försöker de jobba på att höja lönerna generellt för de olika lärargrupperna för att locka hit fler lärare."
 • "När vi träffar henne är hon tillbaks i sin hemstad, där hon lyckats locka hit sitt nya lag på träningsläger."
 • "– Ronneby har ett gott rykte och många väljer att flytta hit."
 • "Men jag kan säga att de tjejer som vi har fått hit, både de på utbildningen och de som finns ut i yrket sen tidigare trivs med sina jobb, säger Magnus Magnusson."

hit

Adverb

Översättningar

Hur används ordet hit

 • "Ju fler nationaliteter som kommer hit, desto mer upplandat blir det."
 • "– Först och främst måste vi få hit polisen igen."
 • "– Känner man sig inte trygg i skolan så kommer man inte hit."
 • "– Jordan är en väldigt professionell hockeyspelare som är väldigt taggad att komma hit och spela, säger sportchefen Stefan Bengtzén i ett pressmeddelande."
 • "Man kan väl säga att vi har två alternativ i händelse av en högskoleflytt, antingen att vi lägger ner verksamheten eller att vi ser till att få hit en ny högskoleaktör, säger Samuel Henningsson, vd på NetPort Science Park."
 • "Ju fler nationaliteter som kommer hit, desto mer upplandat blir det."
 • "Enligt Tommy Ahlquist, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Ronneby, försöker de jobba på att höja lönerna generellt för de olika lärargrupperna för att locka hit fler lärare."
 • "När vi träffar henne är hon tillbaks i sin hemstad, där hon lyckats locka hit sitt nya lag på träningsläger."
 • "– Ronneby har ett gott rykte och många väljer att flytta hit."
 • "Men jag kan säga att de tjejer som vi har fått hit, både de på utbildningen och de som finns ut i yrket sen tidigare trivs med sina jobb, säger Magnus Magnusson."

Vad betyder hit inom militärväsen ?

(''riktning'') till den plats eller åt det håll där den talande befinner sig; även med syftning på en plats där något omtalat befinner sig

Översättningar

Möjliga synonymer till hit

hit

hiten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet hit

 • "Ju fler nationaliteter som kommer hit, desto mer upplandat blir det."
 • "– Först och främst måste vi få hit polisen igen."
 • "– Känner man sig inte trygg i skolan så kommer man inte hit."
 • "– Jordan är en väldigt professionell hockeyspelare som är väldigt taggad att komma hit och spela, säger sportchefen Stefan Bengtzén i ett pressmeddelande."
 • "Man kan väl säga att vi har två alternativ i händelse av en högskoleflytt, antingen att vi lägger ner verksamheten eller att vi ser till att få hit en ny högskoleaktör, säger Samuel Henningsson, vd på NetPort Science Park."
 • "Ju fler nationaliteter som kommer hit, desto mer upplandat blir det."
 • "Enligt Tommy Ahlquist, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Ronneby, försöker de jobba på att höja lönerna generellt för de olika lärargrupperna för att locka hit fler lärare."
 • "När vi träffar henne är hon tillbaks i sin hemstad, där hon lyckats locka hit sitt nya lag på träningsläger."
 • "– Ronneby har ett gott rykte och många väljer att flytta hit."
 • "Men jag kan säga att de tjejer som vi har fått hit, både de på utbildningen och de som finns ut i yrket sen tidigare trivs med sina jobb, säger Magnus Magnusson."

Ordet hit har 2 betydelser

 • Inom musik
 • Inom teknik
musik
teknik

Vad betyder hit inom musik ?

(''riktning'') till den plats eller åt det håll där den talande befinner sig; även med syftning på en plats där något omtalat befinner sig

Översättningar

Engelska

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom teknik

Översättningar

Engelska
 • hit  [ sport ]

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

hit

hits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet hit

 • "that song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "he came all the way around on Williams' hit"
 • "it has all the earmarks of a Mafia hit"

Ordet hit har 6 betydelser

 • Inom musik
 • Inom sport
 • Inom sjöfart
 • Inom trafik
 • Inom slang
 • Inom vardagligt
musik
sport
sjöfart
trafik
slang
vardagligt

Vad betyder hit inom musik ?

a conspicuous success

Översättningar

Svenska

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom sport

a successful stroke in an athletic contest (especially in baseball)

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom sjöfart

a act of hitting one thing with another

Översättningar

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom trafik

Översättningar

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom slang

a dose of a narcotic drug

Översättningar

Svenska
 • sil  [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom vardagligt

A murder carried out by an underworld syndicate

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till hit

hit

hitted
hitted
hit
Verb

Översättningar

Hur används ordet hit

 • "The thermometer hit 100 degrees"
 • "I have to hit the MAC machine before the weekend starts"
 • "We hit Detroit by noon"
 • "hit a ball"
 • "The car hit a tree"
 • "The arrow hit the target"
 • "We were hit by really bad weather"
 • "He hit her hard in the face"
 • "A thought came to me"
 • "An interesting idea hit her"
 • "Panic struck me"
 • "hit the bottle"

Ordet hit har 17 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom lås
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
 • Inom textil
 • Inom vapen
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom bildligt
kläder
vardagligt
generell
lås
generell
generell
ålderdomlig
textil
vapen
generell
militärväsen
generell
juridik
generell
musik
generell
bildligt

Ordet hit inom vardagligt

slåss

Ordet hit inom generell

cause to move by striking

Ordet hit inom lås

hit against; come into sudden contact with

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom generell

affect suddenly, usually adversely

Ordet hit inom generell

deal a blow to, either with the hand or with an instrument

Ordet hit inom ålderdomlig

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom textil

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom vapen

Synonymer till hit

Ordet hit inom generell

cause to experience suddenly

Synonymer till hit

Ordet hit inom militärväsen

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom generell

hit the target or goal, as intended

Ordet hit inom juridik

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit

Ordet hit inom generell

Synonymer till hit

Ordet hit inom musik

Synonymer till hit

Ordet hit inom generell

consume to excess

Ordet hit inom bildligt

Synonymer till hit

Möjliga synonymer till hit