rättning

rättningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till rättning

Hur används ordet rättning

  • "I nuläget skriver studenterna fortfarande under sina tentor med sitt namn medan man på andra lärosäten tilldelas ett slumpmässigt nummer som först efter rättning paras ihop med rätt student."
  • "Det kan alltså bli närmare 90 timmar för enbart rättning."
  • "Och för att ett prov ska bli rättat på ett rättssäkert sätt så får man varken ta hem proven för rättning eller rätta själv, för helst ska man också låta en eller flera lärare vara med i bedömningen om ett prov."
  • "I samband med rättning av nationella prov i matematik i årskurs 9 upptäcktes det att ett flertal elever i Hudiksvalls kommun har fuskat på fyra frågor."
  • "Och all den tid som jag förut har lagt på rättning lägger jag nu på planeringen, vilket gör att jag har mycket större chans att kunna individanpassa för varje elev, säger hon."
  • "Jag hade turen att få räkna in den tid jag lagt på kvällar och helger för rättning av nationella prov ett år och det blev motsvarande 2,5 veckors arbetstid!!!"
  • "- Det största bekymret är att man har rättning av egna prov."
  • "Han räknar med att Skolinspektionen i framtiden granskar fler skolors rättning av nationella prov."
  • "Facket Lärarnas riksförbund ser problem med dagens modell för nationella prov och vill också se extern rättning."
  • "Föräldrarna menar att anklagelserna om att den andra skolans prövning av sonen skulle gått till på ett felaktigt sätt är fruktansvärda, och att provet rättades i samband med rättning av andra nationella prov av fyra lärare – varav tre inte kände eleven sedan tidigare."

Vad betyder rättning inom militärväsen ?

det att rätta; korrigering

Möjliga synonymer till rättning

Relaterat till rättning

riktning

utjämning

Diskussion om ordet rättning