västerhavet

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet västerhavet

 • "Då var Sveriges enda andningshål mot västerhavet en smal remsa mellan norska Bohuslän och danska Halland, och det var den svenske kungen Birger Magnusson som lät bygga den första befästningen, enligt Erikskrönikan från 1300-talet."
 • "Lyngvig ligger nästan mitt på Jyllands västkust där en smal sandremsa innesluter Ringköpings fjord, vilket helt enkelt är ett grunt innanhav med bara en smal kanal som förbindelse med västerhavet."
 • "Nästan samtliga hus är tänkta att få ” havsutsikt ”, en del över västerhavet, en del över Gullmarn och en del över kilen."
 • "På vissa ställen i västerhavet har man sett at det blivit mycket bättre."
 • "Fiskekvoterna föreslås som ett sätt att parera det nya utkastförbud som börjar gälla i västerhavet från nästa år."
 • "I höstas kom glädjande rapporter om en stor årskull av småtorsk längs västkusten och i västerhavet."
 • "I höstas kom glädjande rapporter om en stor årskull småtorsk längs västkusten och i västerhavet."
 • "– Frank Ocean kan glittra ikapp med solens nedgång över västerhavet, säger SVT:s meteorolog Pia Hultgren."
 • "Växtplankton i sin tur plockar upp näring ur havet, kväve och fosfor, som vi har för mycket av i västerhavet."
 • "Ett enda stim ute i västerhavet kan innehålla över en miljard individer."
 • "På vissa ställen i västerhavet har man sett at det blivit mycket bättre."
 • "Fiskekvoterna föreslås som ett sätt att parera det nya utkastförbud som börjar gälla i västerhavet från nästa år."
 • "I höstas kom glädjande rapporter om en stor årskull av småtorsk längs västkusten och i västerhavet."
 • "I höstas kom glädjande rapporter om en stor årskull småtorsk längs västkusten och i västerhavet."
 • "– Frank Ocean kan glittra ikapp med solens nedgång över västerhavet, säger SVT:s meteorolog Pia Hultgren."
 • "Växtplankton i sin tur plockar upp näring ur havet, kväve och fosfor, som vi har för mycket av i västerhavet."
 • "Ett enda stim ute i västerhavet kan innehålla över en miljard individer."

Ordet västerhavet inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till västerhavet

riktning

region

Diskussion om ordet västerhavet

Västerhavet

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Hur används ordet Västerhavet

 • "– I Västerhavet är fiske efter lax förbjudet."
 • "Men jag tycker att problemen med kväve är värre i Östersjön än i Västerhavet och det kan ju hända att myndigheterna kommer på samma tanke."
 • "Under 2015 omfattar de nya reglerna fiske av sill, skarpsill, lax och torsk i Östersjön och fiske av makrill, sill, blåvitling, skarpsill och tobis i Västerhavet."
 • "– Problemen med marint skräp i Västerhavet är i många fall gemensamma för länderna i området varför även åtgärderna för att minska marint skräp kan vara gemensamma."
 • "På så sätt kan fisken simma upp istället för att hoppa, säger Andreas Bäckstrand, utredare vid Vattenmyndigheten Västerhavet."
 • "Nu har forskare varit ute i Västerhavet och tagit bottenprover på exakt samma ställen."
 • "Det intilliggande hotellet Västerhavet påbörjar nu en evakuering enligt polisen."
 • "Det visar forskarnas utvärderingar, enligt en ny rapport om miljön i Västerhavet."
 • "Det kan bli konsekvensen av den trål som Fiskeriverket tog fram för några år sedan för att rädda just torsken i Västerhavet."
 • "Totalt fälldes 175 000 stycken i Östersjön och Västerhavet under första och andra världskriget och av dessa tror man att ungefär en tiondel ligger kvar på botten."

Ordet Västerhavet inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet Västerhavet