sydväst

sydvästen
sydväster
sydvästerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

sydväst är en/ett

Synonymer till sydväst

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet sydväst på svenska?

Obestämd singular: sydväst
Bestämd singular: sydvästen
Obestämd plural: sydväster
Bestämd plural: sydvästerna

Ordet sydväst har 2 betydelser

 • Inom meteorologi
 • Inom kläder, huvudbonad
meteorologi
kläder, huvudbonad

Vad betyder sydväst inom meteorologi ?

väderstreck mellan syd och väst

Översättningar (inom meteorologi)

Engelska

sydväst är en/ett (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till sydväst (inom meteorologi)

Ordet sydväst inom kläder, huvudbonad

Sydväst är en huvudbonad som skyddar mot regn och blåst. http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydv%C3%A4st

Översättningar (inom kläder, huvudbonad)

Engelska

Synonymer till sydväst (inom kläder, huvudbonad)

Diskussion om ordet sydväst

sydväst

Adjektiv

Översättningar (inom kläder, huvudbonad)

Hur används ordet sydväst

 • "Vid händelsen cirkulerade två svenska Gripen-plan utrustade med spaningskapslar – och danskt stridsflyg – i området sydväst om Göteborg, i syfte att fotografera flera ” objekt ” som rörde sig söderut i gränstrakterna."
 • "I januari anlände tolv F16-plan från Ohio till Ämari sydväst om Tallinn på uppdrag att öka amerikans förmåga till snabba insatser i regionen utifall säkerhetsläget i Natoländerna i regionen skulle förändras."
 • "Härstorpsjön ligger sydväst om Ronneby centrum och har en kommunal badplats."
 • "De 17 djuren som samlats in från hägn och djurparker i bland annat Borås och Avesta och sedan stått i karantän i Eriksbergs viltpark i Karlshamn ska nu pigga upp Okskijreservatet, som ligger ungefär 20 mil sydväst om Moskva."
 • "Hon berättar att det kommer att blåsa från väst / sydväst och enligt SMHI så kommer prognosen ändras till en högre varningsklass om det blåser mer än 25 meter per sekund under fredagen."
 • "Området ska ligga sydväst om Flyeryd, på gränsen mellan Blekinge och Småland."
 • "Området med tillfälligt flygförbud gäller sydväst om Örlogshamnen."
 • "I flera dagar har polis och kustbevakning fokuserat sökinsatsen till ett begränsat område, sydväst om Marinbasen."
 • "I slutet av veckan intensifierades sökandet av mannen då vattnet sydväst om Marinbasen undersöktes med dykare och drönare."
 • "RINGAMÅLA | Henrik Häggblad är en av många som bor i Ekeryd, sydväst om Ringamåla som har svårt att använda mobiltelefonen när de vistas inomhus."

Vad betyder sydväst inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
väderstreck mellan syd och väst

Möjliga synonymer till sydväst

Diskussion om ordet sydväst