nord

[nuːrd]
norden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till nord

Hur uttalas ordet nord?

[nuːrd]

Vad betyder nord inom generell ?

ett av de fyra huvudväderstrecken; en av de fyra grundläggande navigationsriktningarna på jorden: mot Nordpolen

Möjliga synonymer till nord

Relaterat till nord

riktning

region

Diskussion om ordet nord

nord

[nuːrd]
Adjektiv

Hur uttalas ordet nord?

[nuːrd]

Hur används ordet nord

  • "Polisregion nord har redan genomfört förändringen och har nu en regionsledningscentral i Umeå."
  • "Måttlig vind från nord eller nordost."
  • "Brandflyget är uppdelat på tre distrikt – sydöst, sydväst och nord – och bemannas av piloter ur olika flygklubbar."
  • "Skärgårdsverksamheten har sedan flera år riggat en infrastruktur vid öns nord östra hamn."
  • "– Det var planerat att stänga till midsommar men efter inbrotten vi hade tittade vi på om det gick att stänga tidigare, säger Monika Magnusson, försäljningschef i område nord."
  • "Övriga som granskas i rapporten är åklagarkamrarna i Eskilstuna, Kalmar, Göteborg, Luleå och Västerort, samt polisområde Södermanland, Kalmar Kronoberg, Storgöteborg, Norrbotten och Stockholm nord."
  • "Idag vann Stockholm nord med 4- 3 efter förlängning."
  • "Förlorade över Stockholm nord med 4 – 3 efter förlängning."
  • "— Det är beklagligt att det hände, säger Cecilia Borgh, tf chef på Migrationsverket region nord."
  • "– Den största frustrationen har varit att de gånger vi påträffat gods som har kunnat varit stöldgods och så har vi inte haft möjlighet att kvarhålla personen, eller godset, utan bara fått släppa det, säger Mattias Fridegård som är chef för kontrollenhet nord vid Tullverket."

Vad betyder nord inom generell ?

ett av de fyra huvudväderstrecken; en av de fyra grundläggande navigationsriktningarna på jorden: mot Nordpolen

Möjliga synonymer till nord

Diskussion om ordet nord