Västmakterna

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet Västmakterna

 • "Västmakterna anklagar landet för att utveckla atomvapen."
 • "Västmakterna tvekar fortfarande över bästa sättet att stödja den syriska revolutionen."
 • "Västmakterna inledde igår lördag ett stort anfall mot Muammar Kadaffis styrkor i Libyen."
 • "Västmakterna har anfallit Libyen"
 • "Samtidigt är Västmakterna övertygade om att Ryssland trots diplomatiska diskussioner avser att fortsätta sin militära verksamhet i Syrien."
 • "Västmakterna har vid en del tillfällen under krisen markerat att kontakterna med Ryssland inte är helt avbrutna."
 • "– Västmakterna kommer inte utmana Ryssland, som är en kärnvapenmakt, om Belarus."
 • "Västmakterna menar i uttalanden att det man åstadkommit i Lausanne kan vara grunden för ett bra avtal."
 • "Västmakterna med USA i spetsen står dock fast vid sitt motstånd."
 • "Västmakterna är på fortsatt kollisionskurs med Ryssland som röstat emot en FN-resolution som erkänner massakern i Srebrenica som folkmord."

Ordet Västmakterna inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet Västmakterna

västmakterna

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet västmakterna

 • "Försvarsexperter anser dock att det här mest ska ses som ett inlägg i det informationskrig som pågår mellan Ryssland och västmakterna."
 • "Kinas viktigaste officiella tidning Folkets Dagblad skrev att Kina kommer att bevaka sina ekonomiska intressen och varnade för att västmakterna ska styra uppbyggnaden av landet, medan den ryske presidentens sändebud Michail Margelov hoppades att den nya regimen hedrar redan ingångna kontrakt."
 • "USA:s nya visumlagar som gör det svårare för iranska medborgare eller människor som besökt Iran att söka visum till USA är ett brott mot kärnenergiavtalet mellan Iran och västmakterna."
 • "Ryssarna är medvetna om att Sverige samarbetar med västmakterna och vill ge signaler till den svenska statsledningen att ” vi tycker inte om det ni gör ”."
 • "I dag är betydligt mer känt om hur omfattande Sveriges kontakter med västmakterna i själva verket var under det kalla kriget på 1980-talet."
 • "Manövern sker i en tid då spänningarna mellan västmakterna och Ryssland ökar."
 • "Skulle västmakterna ingripa mot murbygget?"
 • "Under sitt styre 1945-80 gick Tito en emellanåt skör balansgång mellan sovjetiskt inflytande och viss öppenhet gentemot västmakterna."
 • "Under den så kallade Berlinblockaden från juni 1948 till maj 1949 användes flygplatsen av västmakterna för att förse Västberlin med förnödenheter sedan Sovjetunionen spärrat av alla landförbindelser med staden."
 • "Syftet ska enligt Kreml vara att Porosjenko i själva verket är ute efter att vinna nästa års presidentval och övertyga västmakterna att utöka sanktionerna mot Ryssland."

Ordet västmakterna inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till västmakterna

riktning

region

Diskussion om ordet västmakterna