mask

masken
masker
maskerna
Substantiv [n]

Synonymer till mask

Hur böjs ordet mask på svenska?

Obestämd singular: mask
Bestämd singular: masken
Obestämd plural: masker
Bestämd plural: maskerna

Hur används ordet mask

 • "Kamouflerad bakom en svart mask gör han sig redo för vedergällning"
 • "När hon sätter sig ner, hoppar de ivrigt upp och ner tills de får en mask att smaska på."
 • "Elever upptäckte då att en mask fanns på tallriken."
 • "Gymnasieelever hittade mask i skolmaten – se den oaptitliga upptäckten här"
 • "Genom att uppge kodordet ” mask 19 ” på ett apotek kan våldsdrabbade kvinnor i Karlskrona få hjälp av personalen att komma i kontakt med kvinnojouren eller socialförvalningen."
 • "Det känns väldigt positivt att ” mask 19 ” får förankring även i Karlskrona, säger Margaretha Jansson, avdelningschef för socialförvaltning, i ett pressmeddelande."
 • "Gymnasieelever i Karlskrona gjorde i dag en oaptitlig upptäckt under skollunchen – en mask kröp omkring i maten."
 • "Det visade sig vara en moped som satts i brand i ett förråd på bakgården och där hittades då bland annat en mask och en skyddsväst."
 • "Det handlar alltså inte om en mask i köttet, det är en felaktig uppgift som spridits som en löpeld på skolan, säger Tom Gustafsson, kostchef för gymnasieskolorna i Karlskrona."
 • "Under påskhelgen, då Ramona Tjäder aktivt använde sin mask i flera timmar, var det ingen patient som reagerade negativt på den."
 • "Skulpturen bär en mask som användes på 1700-talet när flera miljoner människor insjuknade i pesten."
 • "Vilken tur att masken kröp ut"
 • "Har jag mask i magen?"
 • "Släng masken på bordet, sade kortspelaren"
 • "Experten försökte knäcka maskens kod innan den gjorde ytterigare skada"

Ordet mask har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom zoologi
 • Inom kortspel
 • Inom data
allmänt
zoologi
kortspel
data

Vad betyder mask inom allmänt ?

En ansiktsbeklädnad som gör innehavaren oigenkännlig

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till mask (inom allmänt)

Möjliga synonymer till mask (inom allmänt)

Relaterat till mask (inom allmänt)

täckning

döljande

osanning

imitation

försvar

Ordet mask inom zoologi

Ett ryggradslöst djur

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till mask (inom zoologi)

Möjliga synonymer till mask (inom zoologi)

Relaterat till mask (inom zoologi)

litenhet

djur

Ordet mask inom kortspel

Översättningar (inom kortspel)

Synonymer till mask (inom kortspel)

Möjliga synonymer till mask (inom kortspel)

Relaterat till mask (inom kortspel)

förlustelse

skugga

gömsle

Ordet mask inom data

Ett skadligt dataprogram

Översättningar (inom data)

Synonymer till mask (inom data)

Diskussion om ordet mask

 • - 2010-12-02

  Till stickning

mask

mask
masked
masked
Verb

Översättningar (inom data)

Synonymer till mask (inom data)

Hur används ordet mask

 • "Maks the children for Halloween"
 • "mask the meat"

Ordet mask har 2 betydelser

 • Inom film
 • Inom generell
film
generell

Ordet mask inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till mask (inom film)

Möjliga synonymer till mask (inom film)

Ordet mask inom generell

put a mask on or cover with a mask

cover with a sauce

shield from light; as in photography

(inom generell)

Diskussion om ordet mask

mask

masks
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till mask (inom generell)

Hur används ordet mask

 • "no mask could conceal his ignorance"
 • "they moved in under a mask of friendship"

Ordet mask har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom juridik
vardagligt
medicin
generell
juridik

Ordet mask inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till mask (inom vardagligt)

Ordet mask inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till mask (inom medicin)

Ordet mask inom generell

a covering to disguise or conceal the face

activity that tries to conceal something

a protective covering worn over the face

Ordet mask inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till mask (inom juridik)

Möjliga synonymer till mask (inom juridik)

Diskussion om ordet mask