apologi

apologin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder apologi inom generell ?

försvarsskrift

Möjliga synonymer till apologi

Relaterat till apologi

rättfärdigande

handledning

försvar

förevändning

Diskussion om ordet apologi