garnison

garnisonen
garnisoner
garnisonerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till garnison

Hur böjs ordet garnison på svenska?

Obestämd singular: garnison
Bestämd singular: garnisonen
Obestämd plural: garnisoner
Bestämd plural: garnisonerna

Hur används ordet garnison

 • "garnison"
 • "Förbanden vid Göteborgs garnison är ett stöd för denna verksamhet utifrån regionens gemensamma krishanteringsförmåga."
 • "Ska förbanden kunna lösa sina uppgifter på det sätt som förväntas, räcker det inte enbart med en garnison utan det krävs också ett övnings- och skjutfält i skärgårdsmiljö där våra förband kan öva."
 • "Känsö är försvarets nav i väst, förklarade Mikael Åkerström, chef Göteborgs garnison, Lennart Kejllin, chefsjurist Fortifikationsverket och Folke Borgh, chef Försvarsmaktens miljöprövningsenhet under gårdagens presskonferens."
 • "Därför har Fortifikationsverket ansökt om expropriation på uppdrag av Försvarsmakten, skriver bland andra Mikael Åkerström, chef Göteborgs garnison."
 • "Det visade Peter för alla inblandade när han efter 1992 års försvarsbeslut skulle omlokalisera Göta luftvärnsregemente från Göteborg till Halmstad garnison."
 • "Genom ett starkt personligt engagemang för såväl personalens bästa som för Lv 6 framtida utveckling och hänsyn till I 16 verksamhet, lades grunden till en stark garnison."
 • "– För oss i Göteborg är det extremt positivt, säger överste Mikael Åkerström, chef för Försvarsmedicincentrum och Göteborgs garnison."
 • "För Göteborgs garnison, som i dag har cirka 500 försvarsanställda, innebär det att man växer."
 • "I 2004 års försvarsbeslut bestämde riksdagen att Ronneby garnison skulle byggas ut och nu är den sista delen av det så kallade Ronnebypaketet klart."
 • "I 2004 års försvarsbeslut bestämde riksdagen att Ronneby garnison skulle byggas ut och nu är den sista delen av det så kallade Ronnebypaketet klart."
 • "Antonson har även tjänstgjort på andra förband med olika befattningar som vid Linköpings garnison på F 17 när dessa ansvarade för flygbasverksamheten."
 • "Men det är inte med flyg eller fartyg som Karlskrona garnison och F17 ska hjälpa Migrationsverket utan med officerare från staben som är bra på planering, organisation och att stötta chefer i sin ledarroll."
 • "Både Karlskrona garnison och F17 tittar just nu på exakt hur de kan hjälpa till."
 • "Försvarsmaktens säkerhetsinspektion kräver att Karlskrona garnison förbättrar säkerheten kring brandfarliga och explosiva varor."
 • "KD : Skapa garnison med 5 000 soldater i Dalarna"
 • "KD vill att en ny garnison upprättas i Dalarna och den ska vid behov kunna sätta in 5 000 soldater för att försvara Sverige."
 • "På tisdagseftermiddagen gästade försvarsmaktens Överbefälhavare Halmstads garnison – en del av försvarsmakten som växer, inte minst på grund av det planerade inköpet av ett nytt robotsystem."
 • "Försvarsmaktens personal i Sverige måste utbildas i det nya systemet, vilket kommer att vara positivt för hela Halmstads garnison, menar Bydén."
 • "ÖB besökte Halmstads garnison"

Vad betyder garnison inom militärväsen ?

Fotograf: Wikipedia
militär besättning

Möjliga synonymer till garnison

Relaterat till garnison

försvar

kombattant

skydd

tillhåll

invånare

Diskussion om ordet garnison