bemanning

bemanningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till bemanning

Hur används ordet bemanning

  • "Det handlar om att förändra bemanning, scheman och arbetsinnehåll, säger projektledaren Anneli Ekström på Karlskrona kommun."
  • "Företaget Läkarleasing har sedan ett år tillbaka avtal med Landstinget Blekinge om bemanning av läkare och sjuksköterskor."
  • "I stället förstärker landstinget sin bemanning med extraambulanser i närområdet."
  • "– Det är en svår balansgång att ge en tillräckligt bra vård till tillräckligt många personer med brister i kontinuitet, brister i bemanning samtidigt som man har ett ökat patienttryck, säger Peter Valverius."
  • "– Det är en svår balansgång att ge en tillräckligt bra vård till tillräckligt många personer med brister i kontinuitet, brister i bemanning samtidigt som man har ett ökat patienttryck, säger Peter Valverius."
  • "Jag kan inte ge direktiv, det är upp till Polisregion Syd med bemanning, säger Dan Eliasson."
  • "– För närvarande genomför vi en organisationsöversyn, där vi helt enkelt tittar på organisationen för att se o vi kan hitta någon besparingspotential – det vill säga om vi kan utföra vårt uppdrag med en mindre bemanning på tjänstemannasidan, säger Jonas Knutsson, kommunikationschef på Volvo i Olofström."
  • "Vi tycker att vi har en rimlig bemanning, men måste rätta oss efter deras beslut, säger omsorgsnämndens ordförande i Karlshamn, Christel Friskopp ( S ) till Sveriges Radio Blekinge."
  • "Anmälan lämnades in under tisdagen och i den skriver facket bland annat att nuvarande bemanning inte ” räcker till när det gäller arbetsuppgifter / vårdbehov ”."
  • "Har man en sviktande bemanning eller kö till en viss undersökning som blir det såklart en förlängd tid, säger Thomas Troëng."

Rim på bemanning

Vad betyder bemanning inom allmänt ?

personal eller manskap (som behövs för att utföra ett arbete eller en uppgift)

Möjliga synonymer till bemanning

Relaterat till bemanning

skydd

Diskussion om ordet bemanning