arbetskraft

Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till arbetskraft

Hur används ordet arbetskraft

 • "Det vissar en ny enkät till arbetsgivare i länet, som ser ett behov av att anställda kvalificerad arbetskraft de närmaste tre åren."
 • "De jobb som har mest brist på arbetskraft är inom vård och omsorg och inom bygg- eller industribranchen."
 • "De har känt sig mobbade och trakasserade och de har utnyttjats som arbetskraft, säger Mariam Johansson, som är god man åt bröderna."
 • "– Det är klart att det påverkar oss när jättemycket arbetskraft är där nere och hjälper."
 • "Han nämner att bland annat läkare, sjuksköterskor, lärare och arbetskraft inom IT och ingenjörer behövs."
 • "Men inom flera yrken råder det brist på arbetskraft i länet något elever uppmanas tänka på när de väljer gymnasium."
 • "IT, vård och omsorg och industri, är branscher som behöver mer arbetskraft."
 • "Enligt Tania Sarmiento, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, är det svårt för många företag att få tag på arbetskraft med rätt kompetens."
 • "– Det är allvarligt för att vi har behov av att rekrytera arbetskraft i Blekinge och då måste vi även kunna erbjuda bostäder."
 • "Men tillgången på kompetent arbetskraft ses som ett allt större hinder, och är i dag tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen."

Vad betyder arbetskraft inom generell ?

arbetsföra personer i en viss befolkning

Möjliga synonymer till arbetskraft

Diskussion om ordet arbetskraft

arbetskraft

arbetskraften
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet arbetskraft

 • "Det vissar en ny enkät till arbetsgivare i länet, som ser ett behov av att anställda kvalificerad arbetskraft de närmaste tre åren."
 • "De jobb som har mest brist på arbetskraft är inom vård och omsorg och inom bygg- eller industribranchen."
 • "De har känt sig mobbade och trakasserade och de har utnyttjats som arbetskraft, säger Mariam Johansson, som är god man åt bröderna."
 • "– Det är klart att det påverkar oss när jättemycket arbetskraft är där nere och hjälper."
 • "Han nämner att bland annat läkare, sjuksköterskor, lärare och arbetskraft inom IT och ingenjörer behövs."
 • "Men inom flera yrken råder det brist på arbetskraft i länet något elever uppmanas tänka på när de väljer gymnasium."
 • "IT, vård och omsorg och industri, är branscher som behöver mer arbetskraft."
 • "Enligt Tania Sarmiento, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, är det svårt för många företag att få tag på arbetskraft med rätt kompetens."
 • "– Det är allvarligt för att vi har behov av att rekrytera arbetskraft i Blekinge och då måste vi även kunna erbjuda bostäder."
 • "Men tillgången på kompetent arbetskraft ses som ett allt större hinder, och är i dag tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen."

Ordet arbetskraft har 2 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom ekonomi
militärväsen
ekonomi

Vad betyder arbetskraft inom militärväsen ?

Den tjänst som en anställd säljer till en arbetsgivare på en arbetsmarknad.

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till arbetskraft (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till arbetskraft (inom militärväsen)

Ordet arbetskraft inom ekonomi

De arbetsföra i en viss befolkning.

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till arbetskraft (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till arbetskraft (inom ekonomi)

Diskussion om ordet arbetskraft