arbetslokal

arbetslokalen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet arbetslokal

 • "Efter ett års terapi bytte han arbetslokal på grund av skilsmässa."
 • "Anledningen är att deras ordinarie arbetslokal stängts på grund av arbetsmiljöproblem."
 • "Genom glasfasaderna får de in dagsljus, som ger dem en bättre arbetslokal."
 • "I Strängnäs har en företagare beviljats stöd för att anlägga en vinterbonad arbetslokal för befintlig hyvel."
 • "Innan det här var det ett andrahandskontrakt på ett år, och innan det så bodde vi i en källarlokal som egentligen var en arbetslokal, säger Josefin Skogetun."
 • "Det är frågan om huruvida man får göra avdrag för kostnaderna för en arbetslokal i anslutning till det privata hemmet som Stefan Holm och Skatteverket tvistar om."
 • "Anneli Olsson insjuknade i slutet av april i hög feber och hosta, hon isolerade sig i sin arbetslokal, där hon normalt klipper film."
 • "– Ja då blir man ju lite frustrerad i och med han vet ju vad han haft där och då tycker jag absolut det vore enkelt att söka bygglov och få byggnaden klassad som en fabriks- och arbetslokal så att han kan fortsätta driva verksamheten, för vi vill ju inte att det ska läggas ner en verksamhet där det finns en massa arbetstillfällen, det handlar ju helt enkelt om att det ska vara en säker arbetsplats."
 • "Efter ett års terapi bytte han arbetslokal på grund av skilsmässa."
 • "Anledningen är att deras ordinarie arbetslokal stängts på grund av arbetsmiljöproblem."
 • "Genom glasfasaderna får de in dagsljus, som ger dem en bättre arbetslokal."
 • "I Strängnäs har en företagare beviljats stöd för att anlägga en vinterbonad arbetslokal för befintlig hyvel."
 • "Innan det här var det ett andrahandskontrakt på ett år, och innan det så bodde vi i en källarlokal som egentligen var en arbetslokal, säger Josefin Skogetun."
 • "Det är frågan om huruvida man får göra avdrag för kostnaderna för en arbetslokal i anslutning till det privata hemmet som Stefan Holm och Skatteverket tvistar om."
 • "Anneli Olsson insjuknade i slutet av april i hög feber och hosta, hon isolerade sig i sin arbetslokal, där hon normalt klipper film."
 • "– Ja då blir man ju lite frustrerad i och med han vet ju vad han haft där och då tycker jag absolut det vore enkelt att söka bygglov och få byggnaden klassad som en fabriks- och arbetslokal så att han kan fortsätta driva verksamheten, för vi vill ju inte att det ska läggas ner en verksamhet där det finns en massa arbetstillfällen, det handlar ju helt enkelt om att det ska vara en säker arbetsplats."

Diskussion om ordet arbetslokal