arbetsbörda

arbetsbördan
arbetsbördor
arbetsbördorna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet arbetsbörda på svenska?

Obestämd singular: arbetsbörda
Bestämd singular: arbetsbördan
Obestämd plural: arbetsbördor
Bestämd plural: arbetsbördorna

Hur används ordet arbetsbörda

  • "Hon sliter så mycket hon orkar, men det är ju en helt orimlig arbetsbörda."
  • "Anledningen är att djurskyddshandläggarna har för stor arbetsbörda och inte hinner med sina uppdrag."
  • "Ökad arbetsbörda"
  • "Orsaken var tung arbetsbörda, resursbrist och svårigheter att leva upp till lagens krav."
  • "De har gjort ett fantastiskt arbete trots att deras arbetsbörda blivit tyngre, fortsätter Martin Olsson."
  • "Och nu kommer deras arbetsbörda att bli ännu tyngre."
  • "Och nu kommer deras arbetsbörda att bli ännu tyngre."
  • "Flera skolor i Ronneby kommun kan komma att bli anmälda till Arbetsmiljöverket efter att lärarna fått stå ut med en allt tyngre arbetsbörda."
  • "Rektorerna önskade att det skulle tillsättas biträdande rektorer för att minska deras arbetsbörda."
  • "Men på den punkt där arbetsbelastningen tas upp, har Arbetsmiljöverket krävt att en tydligare prioriteringsordning ska införas vid hög arbetsbörda."

Diskussion om ordet arbetsbörda