arbetsmängd

arbetsmängden
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet arbetsmängd

  • "- Våra medlemmar har en väldigt tuff arbetssituation ute i kommunerna – en ökande arbetsmängd, förväntningar från allmänheten och krav på att hålla budget, säger Christin Johansson, ordförande i Akademikerförbundet SSR."
  • "Det innebär man får en ökning i total arbetsmängd istället."
  • "Facket kräver att arbetsgivaren svarar om vilka förändringar i arbetsmängd som gjorts för de 14 medlemmarna."
  • "Och att de anställda har rätt arbetsmängd."
  • "14 av medlemmarna anser sig fortfarande ha för stor arbetsmängd."
  • "Hon skriver också att Lärarförbundets medlemmar påpekat problemet för arbetsgivaren men att skolan tagit för lite ansvar för det förändrade uppdrag som lärarna står inför och den ökade arbetsmängd som det medför."
  • "- När det gäller kränkande särbehandling så ligger vi högre här i Västerås, högre än rikssnittet och jag tror att det beror på en ökande arbetsmängd, säger Roger Lindberg."
  • "– När man arbetar under en så här stor press och med en så stor arbetsmängd som de har gjort här under en lång tid, så ser vi att det finns risker att man går in i väggen, säger Kent Jansson på Arbetsmiljöverket."
  • "Vårdpersonal klagade bland annat på för stor arbetsmängd, för lite tid med vårdtagarna, stress och frustration med följd att det är svårt att koppla av på fritiden."
  • "De handledare som är kvar har haft en stor arbetsmängd, det skulle kunna vara en förklaring, säger Marie Lundqvist, socialchef i Botkyrka kommun."

Diskussion om ordet arbetsmängd