arbetsdelning

arbetsdelningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet arbetsdelning

  • "Faktisk bristsituation innebär också andra åtgärder som innebär förbättringar för ett rimligt uppdrag för läkaren : Ändrad arbetsdelning, minska administrationen så tid frigörs till patienten, sålla bland mål och policydokument så det blir enkelt och tydligt och samverkan och möjlighet till E-hälsa ger effektiviseringar."
  • "Bland annat att öka tillgänglighet för underrepresenterade grupper, samverka utifrån ett helhetstänkt kring individer, ha dialog med patientföreningar, utbilda personalen i kulturell kompetens, utbyta kunskap mellan olika vårdverksamheter och förbättra i arbetsdelning mellan personal, säger Per Tillgren, professor i folkhälsovetenskap vid MDH, i ett uttalande."
  • "- Högutbildade kvinnor är mer moderna, mer jämställdhetsorienterade och ställer högre krav på arbetsdelning i hemmet än kvinnor med låg utbildning, säger Thomas Hansen, forskare vid Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ( Nova )."

Diskussion om ordet arbetsdelning