arbetsförmåga

arbetsförmågan
(-)(-)
Substantiv [n]

Synonymer till arbetsförmåga

Motsats till arbetsförmåga

Hur används ordet arbetsförmåga

  • "Av dessa har 54 gått vidare till en anställning och 21 till studier, 67 deltagare har uppnått arbetsförmåga och skrivits in som arbetssökande på Arbetsförmedlingen."
  • "Samhällets ansvariga myndigheter måste bidra tillsammans för att på bästa sätt hjälpa dessa att återfå sin arbetsförmåga och närma sig arbetsmarknaden, säger Jeanette Andreasson-Sjödin, ordförande för Samordningsförbundet i Blekinge."
  • "Vårt skrivbordsarbete ledde fram till att vi kunde bevisa att den här personen jobbat väldigt mycket då trots att personen har en nedsättning av sin arbetsförmåga enligt den dokumentation som finns, säger Christina Bergström Jonsson, enhetschef för kontrollenheten på Försäkringskassan i Småland och Blekinge."
  • "När de fyller 30 år upphör aktivitetsersättningen och deras arbetsförmåga prövas för rätten till sjukersättning, med betydligt tuffare krav."
  • "Projekten ska leda till att fler invånare i Blekinge får förbättrad arbetsförmåga och kommer närmare arbetsmarknaden."
  • "Skälet är att kvinnan, vars arbetsförmåga tidigare bedömdes vara nedsatt med 25 procent, erhållit lön som motsvarar en heltidstjänst samtidigt som hon fått sjukersättning."
  • "– Vi anser att människor ska arbeta även om dom bara har en viss arbetsförmåga, menar Gunnar Axén ( M )"
  • "Enligt Försäkringskassan har personens arbetsförmåga förbättrats successivt sedan 2003 och var redan 2008 att betrakta som hundraprocentig."
  • "Patienterna följs sedan upp under tre år utifrån arbetsförmåga, sjukskrivning, hälsa och funktion."
  • "Beslut om sjukersättning och livränta fattades 1998 sedan mannen drabbats av en arbetsskada, men sedan 2002 har han haft full arbetsförmåga och arbetat heltid utan att meddela Försäkringskassan."

Vad betyder arbetsförmåga inom handel ?

grad av förmåga att utföra arbete, främst avseende förvärvsarbete

Möjliga synonymer till arbetsförmåga

Diskussion om ordet arbetsförmåga