aktivitet

aktiviteten
aktiviteter
aktiviteterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till aktivitet

Motsats till aktivitet

Hur böjs ordet aktivitet på svenska?

Obestämd singular: aktivitet
Bestämd singular: aktiviteten
Obestämd plural: aktiviteter
Bestämd plural: aktiviteterna

Hur används ordet aktivitet

  • "Allmänheten kan också förvänta sig mer aktivitet i luften."
  • "Ett lågt socialt deltagande definieras i undersökningen som att man bara haft en eller ingen social aktivitet, till exempel släktträff, fest eller föreningsmöte, under året."
  • "Efter sedvanligt låg aktivitet under sommaren planeras nu för de stora visningshelgerna mot senare delen av augusti."
  • "Resterande kommuner erbjuder i första hand friskvårdstimme, där en timme i veckan får läggas på någon form av aktivitet."
  • "Satsning på dans för barn och ungdomar ger dem möjlighet till fysisk aktivitet och social gemenskap ”"
  • "Men bygget av julbocken har varit en sammansvetsande aktivitet för byn Fridlevstad och dessutom har man samlat in sammanlagt 60 000 kronor till barncancerfonden."
  • "– Det finns mycket forskning som stöder det faktum att social aktivitet är viktigt för välbefinnande, känsla av delaktighet, hälsa och till och med för ett längre liv, säger Susanne Iwarsson, professor i gerentologi vid Lunds universitet, till Nyhetsbyrån Siren."
  • "Nästan en fjärdedel, 23 procent, av Blekingeborna och nästan en femtedel, 19 procent, av alla skåningar har inte haft något eller bara haft en social aktivitet, till exempel släktträff, fest eller föreningsmöte, under året."
  • "– Då blev det hektisk aktivitet här, både från hamnsidan och den turistiska sidan, säger Terje Pedersen."
  • "En aktivitet som brukar vara populär."

Diskussion om ordet aktivitet