beteende

beteendet
beteenden
beteendena
Substantiv [t]

Synonymer till beteende

Hur böjs ordet beteende på svenska?

Obestämd singular: beteende
Bestämd singular: beteendet
Obestämd plural: beteenden
Bestämd plural: beteendena

Hur används ordet beteende

 • "Personen som utsatte sjömannen för trakasserierna har blivit förflyttad och Försvarsmakten skriver i ett yttrande att man ser att han haft ett beteende mot en sjöman som ingen anställd i Försvarsmakten ska behöva tolerera på sin arbetsplats."
 • "Eftersom kursledaren inte representerade RFSU under helgens konfirmandläger hotar nu kyrkoherden att polisanmäla honom för bedrägligt beteende."
 • "Det är ett oerhört märkligt beteende, säger Karl-Johan Arto."
 • "Behandlingen har gjort att den boende har blivit mer orolig och därmed också fått ett mer utåtagerande beteende."
 • "Enligt anmälan till IVO kom sköterskan till jobbet påverkad med sluddrigt tal och ett förändrat beteende."
 • "Vargen som under den senaste tiden observerats i gränstrakterna mot Blekinge har däremot rört sig öppet under dagtid, ett helt annat beteende än den skygga varg som kallas Snapphanen."
 • "– Vi ser också till att belysning finns och att vi är uppmärksamma på misstänkt beteende i form av grannsamverkan, säger Peter Henrysson på Sölvesborgsvikens båtklubb."
 • "Mannens nervösa beteende gör polisen misstänksam och vid visitering hittar polisen narkotika, kniv, knogjärn och batong."
 • "Läraren arbetar nu på en annan skola och föräldrarna oroas över risken för att nya flickor ska utsättas för hans beteende."
 • "Under resan har det under en kväll förtärts stora mängder alkohol och den anställde ska till följd av det ha haft ett ” olämpligt beteende ”, enligt den varning som nu utfärdats mot honom."
 • "Personen som utsatte sjömannen för trakasserierna har blivit förflyttad och Försvarsmakten skriver i ett yttrande att man ser att han haft ett beteende mot en sjöman som ingen anställd i Försvarsmakten ska behöva tolerera på sin arbetsplats."
 • "Eftersom kursledaren inte representerade RFSU under helgens konfirmandläger hotar nu kyrkoherden att polisanmäla honom för bedrägligt beteende."
 • "Det är ett oerhört märkligt beteende, säger Karl-Johan Arto."
 • "Behandlingen har gjort att den boende har blivit mer orolig och därmed också fått ett mer utåtagerande beteende."
 • "Enligt anmälan till IVO kom sköterskan till jobbet påverkad med sluddrigt tal och ett förändrat beteende."
 • "Vargen som under den senaste tiden observerats i gränstrakterna mot Blekinge har däremot rört sig öppet under dagtid, ett helt annat beteende än den skygga varg som kallas Snapphanen."
 • "– Vi ser också till att belysning finns och att vi är uppmärksamma på misstänkt beteende i form av grannsamverkan, säger Peter Henrysson på Sölvesborgsvikens båtklubb."
 • "Mannens nervösa beteende gör polisen misstänksam och vid visitering hittar polisen narkotika, kniv, knogjärn och batong."
 • "Läraren arbetar nu på en annan skola och föräldrarna oroas över risken för att nya flickor ska utsättas för hans beteende."
 • "Under resan har det under en kväll förtärts stora mängder alkohol och den anställde ska till följd av det ha haft ett ” olämpligt beteende ”, enligt den varning som nu utfärdats mot honom."

Diskussion om ordet beteende

bete

beter
betedde
betett
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet bete på svenska?

Presens: beter
Preteritum: betedde
Supinum: betett

Hur används ordet bete

 • "Jag har redan bestämt mig för att inte sluta med politiken, men som människa blir jag förbannad och uppriktigt ledsen över hur vuxna människor kan bete sig, säger Elina Gustafsson ( S ) till SVT Nyheter Blekinge."
 • "Till exempel pratas det inte om hur man ska bete sig mot varandra, vad man får eller inte får göra eller hur man ska skydda sig mot obehagligheter."
 • "Helst av allt vill han sprida kunskap om hur man ska bete sig säkert på sjön."
 • "Hon funderar mycket på livet och hur man ska bete sig, hur man får göra och vad man ska känna, säger hon."
 • "Ett skogsområde söder om Gärestad i Ronneby kommun planeras att göras om till bete och hägnas in."
 • "Tanken är att skogsområdet ska restaureras, stängslas in och göras om till bete."
 • "– Det är svårt med bete och många producenter med djur har börjat fodra med det som skulle ha sparats till vintern."
 • "– Skolskjutsförordningen beskriver hur förarna ska bete sig när de hämtar och lämnar elever vid hemmet och skolan för att dessa ska få en så säker väg som möjligt."
 • "Nu ser flera kommuner i länet över om det finns kommunal mark som går användas som slåtter eller bete för att hjälpa bönderna."
 • "Länsstyrelsen Blekinge uppmanar nu både markägare och länets kommuner att upplåta sina marker för skörd och bete till djuren."

Diskussion om ordet bete