observans

[-angs el -ans]
observansen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till observans

Hur uttalas ordet observans?

[-angs el -ans]

Vad betyder observans inom generell ?

noggrann|noggrant iakttagande av vissa föreskrifter (t ex klosterregel|klosterregler)

Möjliga synonymer till observans

Relaterat till observans

gudstjänst

lydnad

överensstämmelse

förfarande

vana

Diskussion om ordet observans