kyrkoår

kyrkoåret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Vad betyder kyrkoår inom religion ?

Ett kyrkoår eller liturgiskt år avser kristen liturgis kronologiska följd inom ett samfund varje år. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrko%C3%A5r

Relaterat till kyrkoår

gudstjänst

Diskussion om ordet kyrkoår