homiletik

homiletiken
homiletiker
homiletikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet homiletik på svenska?

Obestämd singular: homiletik
Bestämd singular: homiletiken
Obestämd plural: homiletiker
Bestämd plural: homiletikerna

Vad betyder homiletik inom religion ?

Homiletik är läran om predikan. I kristet språkbruk är homiletik läran om predikokonst, och har som ämnesområde influerats av retorik och psykologi. Beteckningen homilet kan antingen avse en lärjunge eller en forskare/lä­rare i homiletik. http://sv.wikipedia.org/wiki/Homiletik

Relaterat till homiletik

gudstjänst

Diskussion om ordet homiletik