ritual

ritualen
ritualer
ritualerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ritual

Hur böjs ordet ritual på svenska?

Obestämd singular: ritual
Bestämd singular: ritualen
Obestämd plural: ritualer
Bestämd plural: ritualerna

Hur används ordet ritual

 • "För pensionären Barbro Bruno har det blivit något av en daglig ritual att ringa till radions programledare för att dela med sig av sina reflektioner kring olika samhällsfenomen."
 • "Det är som en ritual, säger Tommy Thayer."
 • "” Att göra det till en årlig ritual att på eget initiativ bränna ner bocken skulle förändra dramats förutsättningar i grunden och därmed påverka varumärket Gävlebocken negativt ”, skriver kommunikationsavdelningen i sitt yttrande."
 • "I övrigt är budgetdagen mycket en ritual."
 • "– Då skapar du bara en ny ritual."
 • "– Det rör sig om skallar och andra kroppsdelar som har lagts ned på en sjöbotten i någon form av ritual."
 • "Tidigare har byborna anordnat en ritual och bett för Kamala Harris och Joe Bidens valseger, rapporterar"
 • "Klasslös ritual"
 • "– En ritual kan man alltid hantera på olika sätt."
 • "Dansen kring välfärden fortsätter enligt vad som tycks vara en förutbestämd ritual."

Vad betyder ritual inom teater ?

ceremoni

Möjliga synonymer till ritual

Relaterat till ritual

gudstjänst

överensstämmelse

gudstjänst

förfarande

föreskrift

ståt

vana

Diskussion om ordet ritual

ritual

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet ritual

 • "ritual killing"
 • "a ritual dance of Haiti"
 • "sedate little colonial tribe with its ritual tea parties - Nadine Gordimer"

Vad betyder ritual inom generell, generell ?

of or relating to or characteristic of religious rituals

of or relating to or employed in social rites or rituals

Möjliga synonymer till ritual

Möjliga synonymer till ritual

Diskussion om ordet ritual

ritual

rituals
Substantiv

Översättningar

Vad betyder ritual inom generell, generell ?

any customary observance or practice the prescribed procedure for conducting religious ceremonies

stereotyped behavior

Möjliga synonymer till ritual

Möjliga synonymer till ritual

Diskussion om ordet ritual