schablon

schablonen
schabloner
schablonerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till schablon

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet schablon på svenska?

Obestämd singular: schablon
Bestämd singular: schablonen
Obestämd plural: schabloner
Bestämd plural: schablonerna

Hur används ordet schablon

 • "Då infördes bland annat en schablon för ersättning av förlorad inkomst som gavs till alla, även arbetslösa och pensionärer."
 • "Klistermärken med Hitler-motiv har klistrats på nästan alla dörrar på skolan och dessutom har symbolen för den nazistiska webbsajten Nordfront målats med hjälp av en schablon på inte mindre än 43 ställen."
 • "Detta är en uppskattad besparing som räknats ut genom en schablon enligt Region Gävleborg som håller i projektet där man försöker få myndigheter att ha fler videokonferenser."
 • "Det är ju en schablon som man går efter när det gäller inlösen av fastigheter och sedan räknar man upp lite."
 • "– Vi vill förtydliga att konsekvensen för invånarna gällande skattehöjningen är en schablon."
 • "Därefter reduceras det straffet enligt en schablon, i regel med hälften för personer som är 18 år."
 • "Risken i detta är att tittarna lätt bara uppfattar henne som ett offer, en schablon."
 • "Enligt stiftelsen är orsaken till uppsägningarna att de nu sänkt inkomstgränsen för att få hyra till cirka 14.700 kronor i månaden efter en schablon som Skatteverket har."
 • "Men det är varken en lag eller en regel utan en schablon som inte är tvingande."
 • "Någon schablon finns det inte stöd för i praxis, anser JK."
 • "Då infördes bland annat en schablon för ersättning av förlorad inkomst som gavs till alla, även arbetslösa och pensionärer."
 • "Klistermärken med Hitler-motiv har klistrats på nästan alla dörrar på skolan och dessutom har symbolen för den nazistiska webbsajten Nordfront målats med hjälp av en schablon på inte mindre än 43 ställen."
 • "Detta är en uppskattad besparing som räknats ut genom en schablon enligt Region Gävleborg som håller i projektet där man försöker få myndigheter att ha fler videokonferenser."
 • "Det är ju en schablon som man går efter när det gäller inlösen av fastigheter och sedan räknar man upp lite."
 • "– Vi vill förtydliga att konsekvensen för invånarna gällande skattehöjningen är en schablon."
 • "Därefter reduceras det straffet enligt en schablon, i regel med hälften för personer som är 18 år."
 • "Risken i detta är att tittarna lätt bara uppfattar henne som ett offer, en schablon."
 • "Enligt stiftelsen är orsaken till uppsägningarna att de nu sänkt inkomstgränsen för att få hyra till cirka 14.700 kronor i månaden efter en schablon som Skatteverket har."
 • "Men det är varken en lag eller en regel utan en schablon som inte är tvingande."
 • "Någon schablon finns det inte stöd för i praxis, anser JK."

Ordet schablon har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom teknik
 • Inom måleri
teknik
teknik
måleri

Vad betyder schablon inom teknik ?

utskuret formstycke fungerande som en mall för produktion som utförs för hand

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Synonymer till schablon (inom teknik)

Möjliga synonymer till schablon (inom teknik)

Ordet schablon inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till schablon (inom teknik)

Möjliga synonymer till schablon (inom teknik)

Relaterat till schablon (inom teknik)

struktur

form

Ordet schablon inom måleri

Översättningar (inom måleri)

Synonymer till schablon (inom måleri)

Möjliga synonymer till schablon (inom måleri)

Relaterat till schablon (inom måleri)

måleri

prydnad

prototyp

Diskussion om ordet schablon