material

materialet
material
materialen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till material

material har undergrupp

Hur böjs ordet material på svenska?

Obestämd singular: material
Bestämd singular: materialet
Obestämd plural: material
Bestämd plural: materialen

Hur används ordet material

 • "– Vi fortsätter med kartläggningen av pojkarna, teknikerna tar in mängder av material som skickas på analys."
 • "Det är viktigt att bidragen har kvalitet, miljötänk och sunda material, säger William Lavesson."
 • "Vad det gäller förbättringar så efterlyser flera elever mer förklarande material."
 • "Svensk polis har idag genomfört en nationell insats som syftar till att bekämpa spridning av material som utgör dokumentation av sexuella övergrepp mot barn."
 • "– Det vanligaste är att något syreförbrukande material orsakat syrebrist och det tillsammans med en hög vattentemperatur brukar göra att de dör, säger Anders Hellström, statsveterinär på fisksektionen på SVA."
 • "– Så kallade explainers jobbar vi ju med redan idag, alltså kortare bildbaserade och ibland textade material som ger överblick och sammanhang."
 • "Det saknas både material och fordon hos Räddningstjänsten i Karlskrona och Ronneby."
 • "Mycket av vårt material bygger på de studier som gjorts där under väldigt lång tid."
 • "Det kan handla om inköp av leksaker, böcker, spel och annat material till lekterapi."
 • "Det material som har hämtats håller nu på att granskas av tre"

Vad betyder material inom allmänt ?

utgångsämne vid produktion eller tillverkning

Möjliga synonymer till material

Relaterat till material

förråd

struktur

kroppslighet

egendom

material

kvantitet

verklighet

Diskussion om ordet material

material

materials
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet material

 • "coal is a hard black material"
 • "the archives provided rich material for a definitive biography"
 • "writing materials" or "birth-control material"
 • "he was university material"
 • "she was vice-presidential material"

Ordet material har 6 betydelser

 • Inom mat
 • Inom kläder
 • Inom militärväsen
 • Inom allmänt
 • Inom medicin
 • Inom generell
mat
kläder
militärväsen
allmänt
medicin
generell

Vad betyder material inom mat ?

the tangible substance that goes into the makeup of a physical object

Översättningar (inom mat)

Synonymer till material (inom mat)

Möjliga synonymer till material (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet material inom kläder

information (data or ideas or observations) that can be reworked into a finished form

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till material (inom kläder)

Möjliga synonymer till material (inom kläder)

Vanlig betydelse av ordet material inom militärväsen

artifact made by weaving or felting or knitting or crocheting natural or synthetic fibers

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till material (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till material (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet material inom allmänt

a person judged suitable for admission or employment

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till material (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet material inom medicin

det som något är gjort av el. består av, materia, material

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till material (inom medicin)

Möjliga synonymer till material (inom medicin)

Mindre vanlig betydelse av ordet material inom generell

equipment needed for doing or making something

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till material (inom generell)

Diskussion om ordet material

material

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till material (inom generell)

Hur används ordet material

 • "material possessions"
 • "material wealth"
 • "material comforts"
 • "the material universe"
 • "his support made a material difference"
 • "evidence material to the issue at hand"
 • "facts likely to influence the judgment are called material facts"
 • "a material witness"
 • "material needs"
 • "the moral and material welfare of all good citizens - T.Roosevelt"

Ordet material har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
religion
generell

Ordet material inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till material (inom religion)

Ordet material inom generell

concerned with worldly rather than spiritual interests

derived from or composed of matter

directly relevant to a matter especially a law case

concerned with or affecting physical as distinct from intellectual or psychological well-being

(inom generell)

Synonymer till material (inom generell)

Diskussion om ordet material