substance

substances
Substantiv

Ordet substance har 5 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom medicin
  • Inom teknik
  • Inom vardagligt
  • Inom mat
allmänt
medicin
teknik
vardagligt
mat

Vad betyder substance inom allmänt ?

the stuff of which an object consists

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till substance (inom allmänt)

Möjliga synonymer till substance (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet substance inom medicin

that which has mass and occupies space

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till substance (inom medicin)

Möjliga synonymer till substance (inom medicin)

Ordet substance inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till substance (inom teknik)

Möjliga synonymer till substance (inom teknik)

Ordet substance inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till substance (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till substance (inom vardagligt)

Ordet substance inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till substance (inom mat)

Möjliga synonymer till substance (inom mat)

Diskussion om ordet substance