staple

staples
Substantiv

Översättningar

Synonymer till staple

Ordet staple har 3 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom data
 • Inom generell
botanik
data
generell

Ordet staple inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till staple (inom botanik)

Ordet staple inom data

Synonymer till staple (inom data)

Ordet staple inom generell

a short U-shaped wire nail for securing cables

a short length of U-shaped wire used to fasten papers together

Synonymer till staple (inom generell)

Möjliga synonymer till staple (inom generell)

Diskussion om ordet staple

 • - 2009-01-15

  this means häfta samman

 • - 2009-03-19

  klamrad, häftad

staple

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet staple

 • "wheat is a staple crop"

Vad betyder staple inom anatomi ?

necessary foods or commodities

Möjliga synonymer till staple

Diskussion om ordet staple

staple

staple
stapled
stapled
Verb

Översättningar

Hur används ordet staple

 • "staple the papers together"

Vad betyder staple inom ALLMÄNT ?

secure or fasten with a staple

Möjliga synonymer till staple

Diskussion om ordet staple