basal

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till basal

Hur används ordet basal

 • "I landstinget Dalarna ska bland annat en studie genomföras tillsammans med högskolan Dalarna för att undersöka hur de basal hygienrutinerna genomförs."
 • "- Vi lever ofta lite enklare under semestern och då kan det vara svårare att sköta basal hygien."
 • "Ja teorierna är många och utöver en basal service tror landsbygdeutvecklaren Annelie Våhlin från Årsunda att det handlar om att skapa förutsättningar för en social gemenskap."
 • "Skyddskläder för att tillgodose basal hygien finns tillgänglig för närvarande ”, skriver kommunen."
 • "I Borlänge, där smitta konstaterats på äldreboenden och där två personer avlidit i covid-19, finns utrustning för basal hygien och egengjorda visir."
 • "” Den måste säkerställas i en högre grad bland personal ” ” Vi kan se brister inom flera områden där framförallt indikationer på brister i basal vårdhygien, boendets förutsättningar i form av äldre som kontinuerligt är rörliga utanför boendet samt generella åtgärder för att minska risken för smittspridning brustit ”"
 • "– Tyvärr följer man inte basal hygienrutin tillräckligt på många ställen."
 • "Lokalerna i boendet Månsbacken i Delsbo sägs, enligt rapporten, ha medfört svårigheter under pandemin gällande bland annat basal vårdhygien."
 • "Det handlar bland annat om att fortsätta arbetet med att öka kunskapen om basal vårdhygien."
 • "– Tyvärr följer man inte basal hygienrutin tillräckligt på många ställen."

Vad betyder basal inom fysik ?

grundläggande

Möjliga synonymer till basal

Diskussion om ordet basal

basal

basaler
basalest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet basal

 • "a basal reader"
 • "basal placentation"

Ordet basal har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom politik
ALLMÄNT
politik

Ordet basal inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till basal (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till basal (inom ALLMÄNT)

Ordet basal inom politik

serving as or forming a base of primary importance

Översättningar (inom politik)

Synonymer till basal (inom politik)

Möjliga synonymer till basal (inom politik)

Diskussion om ordet basal