sum

sums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet sum

  • "he borrowed a large sum"
  • "the sum of all our troubles did not equal the misery they suffered"

Ordet sum har 4 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom enhet
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik
botanik
enhet
ALLMÄNT
teknik

Vad betyder sum inom botanik ?

a quantity of money

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till sum (inom botanik)

Möjliga synonymer till sum (inom botanik)

Ordet sum inom enhet

a quantity obtained by addition

Översättningar (inom enhet)

Synonymer till sum (inom enhet)

Möjliga synonymer till sum (inom enhet)

Ordet sum inom ALLMÄNT

the final aggregate the whole

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till sum (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till sum (inom ALLMÄNT)

Ordet sum inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till sum (inom teknik)

Diskussion om ordet sum

sum

sum
summed
summed
Verb

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till sum (inom teknik)

Möjliga synonymer till sum

Diskussion om ordet sum